TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI

Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat fakültesi tarafından Türkiye'de Tarım Eğitim ve Öğretiminin 178. Yılı kutlama proğramı yapıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda düzenlenen programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rüstem CANGİ, Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan ŞAHİN, Özel İdare Sekreter yardımcısı Saffet GÜNGÖR, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik ve idari personel, sektör ve firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Ocak 13, 2024 - 10:56
 0  30
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat fakültesi tarafından Türkiye'de Tarım Eğitim ve Öğretiminin 178. Yılı kutlama proğramı yapıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda düzenlenen programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rüstem CANGİ, Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan ŞAHİN, Özel İdare Sekreter yardımcısı Saffet GÜNGÖR, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik ve idari personel, sektör ve firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat fakültesi tarafından Türkiye'de Tarım Eğitim ve Öğretiminin 178. Yılı kutlama proğramı yapıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda düzenlenen programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rüstem CANGİ,Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan ŞAHİN, Özel İdare Sekreter yardımcısı Saffet GÜNGÖR, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik ve idari personel, sektör ve firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Türkiye'de Tarım Eğitim ve Öğretiminin 178. Yılı kutlama dolayısıyla 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf DEMİR tarafından “Küresel İklimin Tarım ve Su Kaynaklarına Etkisi” konferansı verildi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem CANGİ yapmış olduğu açılış konuşmasında tarım eğitiminin tarihi ile ilgili bilgileri dinleyicilerle paylaştı. TOGÜ Ziraat Fakültesi hakkında da bilgiler aktaran CANGİ, Ziraat Fakültesinin Tokat tarımına önemli katkılar sağladığını söyledi. Kovid salgını ile birlikte eğitim, sağlık ve tarım sektörlerinin ön plana çıktığını ifade ederek tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu belirtti. Tarımsal üretimin önemine değinerek Tarım Eğitim ve Öğretiminin 178. yılını kutlayarak tarıma emeği olan tüm araştırmacılara, üreticilere ve firmalara teşekkür etti.

Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan ŞAHİN yapmış olduğu konuşmada,” Bugün burada Zirai Eğitimin 178. Yıl Dönümünü kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız.
Ziraat Mühendisliği programının amacı, tarım alanında bilimsel, teknik, sosyal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, nitelikli öğretim vererek yeterli deneyime sahip, alanındaki sorunlara çağdaş çözümler üreten ve uluslararası ölçütlere uygun hizmet verebilecek bireyler yetiştirmektir. Değerli öğrenciler sizler hepiniz birer Ziraat Mühendisi adayısınız, bu meslek diğer meslek disiplinleri ile karşılaştırıldığınında uygulama ve kendini geliştirmeye en fazla ihtiyacı olan meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla mesleki gelişim ömür boyu hedefiniz olmalıdır emin olun bu gelişim tarım sektörüne en büyük katkıyı sağlayacaktır.
Geçmişte sizlerin oturduğu sıralarda bir öğrenci iken bu gün Tokat İlinin bitkisel ve hayvansal üretimine yön vermeye çalışan bir yönetici olarak, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hala mesleki öğrenme ve gelişim sürecim devam etmektedir . Türkiye ekonomisinin en temel iktisadi faaliyet kollarından birisi olan tarım sektörü, 84 milyonu aşan ülke nüfusu 50 milyon civarında turist ve 3 buçuk milyon civarında mültecinin yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Tarımın ülkemiz milli gelir ve ihracatıyla istihdamına sağladığı katkı çok büyüktür. Ülkemizde tarımsal desteklemeye bakanlığımız tarafından büyük önem verilmektedir. İlimizde Çiftçilerimize 2023 yılında bitkisel ve hayvansal üretim için sağlanan toplam destekleme tutarı 450 milyon TLdir.

Ülkemizde yaklaşık 24 milyon hektar ekilip biçilen tarım arazisi mevcut olup her geçen gün ülkemizin nüfusu artarken tarım alanlarımız sabit kalmaktadır. Bu nedenle bizim birim alandan aldığımız ürün miktarını ve kalitesini artırmamız gerekmektedir. Bu da bilimsel çalışmalarla tarımsal eğitimlerle mümkündür”.Çünkü böylesine bir gelişim Hz. Mevlananın deyimiyle toprağı altına çevirir.
Son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler gıda arz güvenliğinin önemini artırmıştır. Pandemi ve coğrafyamızdaki çatışmalar gıda milliyetçiliğini tetiklemiştir. Bu durum gıda arz güvenliğini temin etmek için doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak etkin bir planlama sürecini zorunlu hale getirmiştir.
5 Nisan 2023 tarihinde 5488 sayılı Tarım Kanunu’ nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Suyu merkeze alan tarımsal üretim planlarının hazırlanması için 14 Eylül 2023 tarihinde Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak çalışmalara başlanmış konu ile ilgili Tarımsal üretim Planlaması İl Teknik Komitesi çalışmalarına başlamıştır. Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır.
Bu anlamlı günde bizleri yetiştiren hocalarımızın , mesai arkadaşlarımın ve tüm meslektaşlarımın Tarım Eğitim Öğreniminin 178 . yıl dönümünü kutlar saygılar sunarım.” Dedi.
TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih YILMAZ yapmış olduğu konuşmada tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ifade ederek “Üniversite olarak, tarımsal alanda teknoloji kullanımını öncelediğimizi, sıfır atık ve yenilenebilir enerji konusunu önemsediğimizi, akıl ve bilim ışığında kaynakları doğru bir şekilde kullanmayı özellikle önemsediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi. Tokat’ın bir tarım şehri olduğunu belirten Rektörümüz Üniversitemizin nitelikli tarım eğitiminin yanı sıra bölge tarımının gelişimi için de yoğun bir çaba içerisinde olduğunu söyledi. Rektörümüz, “Türkiye'de Tarım Eğitim ve Öğretiminin 178. yılını kutluyorum. Tarım alanına emek veren Valilik başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza, tüm akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer vererek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların akabinde 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf DEMİR tarafından “Küresel İklimin Tarım ve Su Kaynaklarına Etkisi” konferansı gerçekleştirildi. DEMİR konferansında başta suyun önemine ve özelliklerine değinerek tarım açısından ne anlama geldiğini açıkladı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda da bilgiler aktaran DEMİR, yakın gelecekte eğer önlem alınmazsa oluşabilecek tehlikelerden bahsetti. Herkesin bu konuda önlem alması gerektiğini belirten DEMİR davetlerinden dolayı Rektörümüze ve Dekanımıza teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Konferans sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf DEMİR’e plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda Hizmet Ödülü, Lisansüstü Eğitime Katkı Ödülü, Akademik Performans Ödülü, 2023-Üstün Başarı Ödülü başlıklarında öğretim üyeleri ve öğrencilere plaket ve belge takdimi yapıldı. Ayrıca Tokat ilinde Tarıma Dayalı ve Tarıma Bağlı Üretim Yapan Firmalara da onur ödülü kapsamında plaket ve belge takdim edildi.
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat fakültesi tarafından Türkiye'de Tarım Eğitim ve Öğretiminin 178. Yılı kutlama proğramı yapıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda düzenlenen programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rüstem CANGİ, Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan ŞAHİN, Özel İdare Sekreter yardımcısı Saffet GÜNGÖR, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik ve idari personel, sektör ve firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI
TARIM EĞİTİMİNİN 178.YILI KUTLAMA PROGRAMI YAPILDI

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow